Aby nám jóga pomáhala a ne naopak

2.10.2019

Jóga. Jen málokdo se s ní dnes ještě nesetkal. Pro někoho je to aktuální módní vlna, na které se rád sveze, pro jiného alespoň krátký únik z uspěchaného světa, či cesta k uzdravení. No a pro, jak doufám, stále větší počet lidí, je to životní styl. Ať už tak či onak, zřejmým faktem je, že se dnes jógou zabývá enormně velké množství lidí, ať již soukromě nebo profesně.

joga

Třetí stupeň jógy - asány

Často slyšíme, že jóga je pro každého. Ano, osm stupňů jógy podle Pataňdžaliho – jáma, nijáma, asána, pranajáma, pratjáhára, dhárana, dhjána a samádhi naše tělo i ducha mohou jen a jen kultivovat. O každé z nich ale něco více až jindy. Dnes bych se zamyšlením ráda zastavila u třetího stupně, který u nás, v západní civilizaci, převládá nejvíce, a pod kterým si my sami nejčastěji představíme jógu. Tímto třetím stupněm jsou asány, tedy tělesná cvičení, která najdeme v každém stylu jógy, a tedy i v józe hormonální.

Ne všechny asány jógy jsou vhodné pro každého

Jak již bylo výše zmíněno, jóga je vhodná pro každého. Ale! Ne každá asána je vhodná pro všechny. Jednak se rodíme jako unikáty, každý má jinou kosterní a svalovou soustavu. Ano, paralela s otisky našich prstů je na místě. No, a také máme jiné počáteční fyzické podmínky vycházející nejen z našeho životního stylu. Jinak sportující vs. nesportující, fyzicky náročné zaměstnání vs. sedavé zaměstnání, zdravé stravování vs. prohřešky ve stravování a podobně. K těm dalším záležitostem, které ovlivňují naše výchozí fyzické podmínky, patří i nějaká ta vrozená či získaná anomálie na našem kosterním a svalovém aparátu. Získat je můžeme celkem snadno a nenadále, ať již nehodou, nebo úrazem při sportu, a třeba i při józe samotné.

Jóga si nachází stále více příznivců

Módní jógová vlna přinesla józe masovost. Přinesla ji do našeho bydliště skrz on-line jógové kurzy, do našeho města skrz jógová studia či jógové festivaly, do našich profesí díky nově vzniklým jógovým školám nejen u nás, ale i ve světě. To je ta skvělá stránka. Horší už je, že díky masovosti přinesla tato módní vlna józe i nárůst různých zranění.

Zranění v důsledku jógy

O nějaké studii konkrétně z naší země, týkající se daného tématu, prozatím nevím, ale nové studie ve světě naznačují, že prudký nárůst zranění v důsledku jógy je způsoben nedostatečným nastavením v asánách a také chybějícími anatomickým znalostmi. Studie z USA z roku 2018 v Ortopedickém žurnálu sportovního lékařství zjistila, že zranění v důsledku praktikování jógy se v roce 2014 stala téměř dvakrát častěji, než tomu bylo v roce 2001. Během celého sledovaného čtrnáctiletého období bylo zjištěno téměř třicet tisíc zranění souvisejících s jógou, zejména v populaci tzv. zlatého věku.*

Co říci závěrem?

Nemáte-li čas dorazit na skupinová cvičení a dáváte přednost on-line kurzům, vězte, že tyto jsou určeny zejména zdravým jedincům. A nepatříte-li mezi tyto šťastlivce, ujistěte se, že máte o józe alespoň základní povědomí, že znáte své výchozí fyzické podmínky, že znáte svá omezení, případně možné modifikace do asán. Jen tak se dá předpokládat bezpečné zvládnutí vaší jógové praxe. Totéž by se dalo říci o masových jógových akcích, tedy velkých jógových festivalech či veřejných lekcích.

No, a máte-li čas a chuť dorazit do studia na lekci jógy, ať už face to face nebo skupinovou, zajímejte se. Zajímejte se, kdo vás lektoruje, jaké je jeho vzdělání, a zda si své znalosti pravidelně doplňuje. Vodítkem může být například i to, že lektor je členem některé z mezinárodních jógových institucí, které vážou členství v ní na proces neustálého vzdělávání lektora (např. Yoga Aliance, YACEP). A samozřejmě se také zajímejte o maximální počet lidí na lekci. Protože ani ten nejlepší lektor jógy nezvládne monitorovat větší počet klientů na lekci. Čím méně, tím lépe, samozřejmě. A hlavně, ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu vaší praxe, nezapomeňte na to nejdůležitější. Vše dělejte s respektem ke svému tělu, nenechte vyhrát vlastní ego a z nepraktikujícího se stát takzvaným jógovým mistrem přes noc.

Chci se přihlásit na kurz

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.

*Reference:
Swain, T. A., & McGwin, G. (2016)
Yoga-related injuries in the United States from 2001 to 2014
Orthopedic Journal of Sports Medicine, 4(11), 2325967116671703.asánas